Android: แก้ไขข้อความ“ ผู้รับไม่ถูกต้อง”

เมื่อพยายามเขียนข้อความบน Android ของฉันฉันได้รับข้อความว่า“ ผู้รับไม่ถูกต้อง - ไม่สามารถเพิ่มผู้รับนี้ หมายเลขผู้รับไม่ถูกต้อง ” เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อในข้อความ

แม้ว่าหมายเลขโทรศัพท์จะดูถูกต้อง แต่ปัญหามักเกิดจากช่องว่างหรืออักขระที่ไม่ถูกต้องในหมายเลขโทรศัพท์

ลบเครื่องหมายขีดคั่นช่องว่างหรือวงเล็บเหลี่ยมออกจากหมายเลขโทรศัพท์และใช้หมายเลขทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหานี้

คุณอาจต้องการเปิดแอพผู้ติดต่อและแก้ไขผู้ติดต่ออื่น ๆ ที่มีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง นี่เป็นปัญหาที่สอดคล้องกันหากคุณนำเข้าผู้ติดต่อจากระบบหรือโทรศัพท์อื่น