คัดลอกและวางค่าโดยไม่มีสูตรใน Excel 2019, 2016, & 365

เมื่อคุณทำการคัดลอกและวางตามปกติบนเซลล์ใน Microsoft Excel 2019, 2016 และ 365 ที่คำนวณโดยสูตรสูตรจะถูกวางเช่นกัน มีวิธีง่ายๆในการแก้ไขหากคุณต้องการคัดลอกและวางเฉพาะค่าภายในเซลล์และไม่มีอะไรเพิ่มเติม เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เลือกเซลล์หรือช่วงที่คุณต้องการคัดลอก
  2. เลือกแท็บ“ หน้าแรก
  3. เลือก“ คัดลอก ” ในส่วน“ คลิปบอร์ด

  4. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางค่าของคุณ
  5. เลือกครึ่งล่างของปุ่ม“ วาง ” ขนาดใหญ่ จากเมนูเพิ่มเติมที่ปรากฏขึ้นให้เลือก“ ค่า

  6. เลือก“ ตกลง

คุณวางค่าใน Excel เรียบร้อยแล้วโดยไม่รวมสูตร