Droid Turbo: เปิดไฟฉาย

สงสัยว่าจะเปิดไฟฉายบนสมาร์ทโฟน Droid Turbo ได้อย่างไร? คุณสามารถเปิดใช้งานโดยใช้ท่าทางสัมผัสหรือจากเมนู เพียงใช้ขั้นตอนเหล่านี้

ตัวเลือก 1 - การใช้งาน Moto Action

  • ถืออุปกรณ์ไปด้านข้างเหมือนมันเป็นขวานแล้วสับลงสองครั้ง สำหรับบางคนมันอาจจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าคุณ“ สับ” ฝ่ามือหรือทำราวกับว่าคุณกำลังจับมือกับใครสักคน

ตัวเลือก 2 - จากการตั้งค่าด่วน

  1. ปัดแถบด้านบนลงที่ด้านบนของหน้าจอด้วยสองนิ้ว
  2. แตะ " ไฟฉาย " เพื่อสลับเปิดหรือปิด