ค้นหา Proxy Server ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ใน Windows

สงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเชื่อมต่อกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จากเครื่อง Microsoft Windows ของคุณหรือไม่ ต่อไปนี้เป็นวิธีค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่อ

  1. เลือกปุ่ม“ เริ่ม ” จากนั้นพิมพ์“ cmd
  2. คลิกขวาที่“ Command Prompt “ จากนั้นเลือก“ Run as Administrator
  3. พิมพ์“ netsh winhttp show proxy “ แล้วกด“ Enter

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่จะปรากฏขึ้น