วิธีปิดการใช้งาน IPv6 ใน MacOS Sierra

หากคุณต้องการปิดโปรโตคอลเครือข่าย IPv6 ใน MacOS Sierra ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. จาก Finder ให้เลือก“ Go ”>“ Utilities ”>“ Terminal
  2. เปิดใช้งานตัวเลือก "ปิด" ในการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับ IPv6 โดยพิมพ์ต่อไปนี้และกด " Enter ":

    networksetup -setv6off Wi-Fi

  3. ระบุข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบหากได้รับแจ้ง
  4. ปิดเทอร์มินัลจากนั้นไปที่ Finder และเลือก " เมนู Apple "> " การตั้งค่าระบบ ... "
  5. เปิด“ เครือข่าย
  6. เลือกปุ่ม“ ขั้นสูง…
  7. เลือกปุ่ม“ TCP / IP
  8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก“ กำหนดค่า IP6 ” ถูกตั้งค่าเป็น“ ปิด