วิธีเปิดใช้งาน Siri ใน MacOS Sierra

MacOS Sierra มีฟีเจอร์ Siri! คุณสามารถเปิดใช้งานและใช้งานได้ตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. จาก Finder ให้เลือก " Apple Menu "> " System Preferences ... "
 2. เลือกไอคอน“ Siri
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย“ เปิดใช้งาน Siri ” เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ทางด้านขวาตามที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นคุณสามารถเปิดใช้งาน Siri โดยกดปุ่ม“ Command ” ค้างไว้แล้วกด“ Spacebar

  หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย " แสดง Siri ในแถบเมนู " คุณสามารถเปิดใช้งาน Siri ได้โดยคลิกที่ไอคอน Siri ที่มุมบนขวาของเครื่องมือค้นหา

จะใช้“ Hey Siri” เพื่อเปิดใช้งาน Siri ได้อย่างไร

 1. จาก Finder ให้เปิด " การตั้งค่าระบบ ... "> " การเข้าถึง "> "การ เขียนตามคำบอก "> " แป้นพิมพ์ "> "การ เขียนตามคำบอก "
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้ง“ การ เขียนตามคำบอก ” เป็น“ เปิด ” โดยทำเครื่องหมายที่ช่อง“ เพิ่มการเขียนตามคำบอก
 3. จาก Finder ให้เปิด " การตั้งค่าระบบ ... "> " การเข้าถึง "> "การ เขียนตามคำบอก "> " คำสั่งการเขียนตามคำบอก ... "
 4. ทำเครื่องหมายที่ " เปิดใช้งานคำสั่งขั้นสูง ... "
 5. เลือก“ + ” เพื่อเพิ่มคำสั่ง
 6. สำหรับ“ เมื่อฉันพูด ” พิมพ์“ เฮ้สิริ
 7. สำหรับ“ ขณะใช้งาน: ” เลือก“ แอปพลิเคชั่นใด ๆ ” อะไร
 8. สำหรับ " ดำเนินการ " ให้เลือก " เปิดรายการค้นหา ... " จากนั้นไปที่ " แอปพลิเคชัน " และเลือก " Siri "

 9. เลือกไอคอนไมโครโฟนในแถบด้านบนและเลือก " ฟังโดยไม่ต้องใช้วลีคำหลัก "

  หากคุณไม่ชอบฟัง Mac โดยไม่ต้องใช้วลีคำหลักคุณสามารถใช้คำหลักที่ตั้งค่าไว้ใน " การช่วยการเข้าถึง "> หน้าจอ "การ เขียนตามคำบอก " ("คอมพิวเตอร์" เป็นค่าเริ่มต้น) จากนั้นพูดว่า

ตอนนี้คุณสามารถพูดว่า“ เฮ้สิริ” ได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดใช้งานสิริ