วิธีเปิดใช้งานการแก้ไขข้อบกพร่อง USB บน Google Pixel 3

เปิดใช้งานคุณสมบัติของนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Google Pixel 3 โดยเปิดใช้งานการดีบัก USB โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

  1. จากหน้าจอหลักให้ปัดรายการแอพขึ้นมาจากนั้นเลือก“ การตั้งค่า
  2. เลื่อนไปที่ด้านล่างแล้วแตะ“ เกี่ยวกับโทรศัพท์
  3. เลื่อนไปที่ด้านล่างแล้วแตะ“ หมายเลขสร้าง ” 7 ครั้ง
  4. แตะที่ลูกศร“ ย้อนกลับ ” และคุณจะเห็น ตัวเลือกตัวเลือกผู้พัฒนา ” แตะมัน
  5. เลื่อนไปที่ส่วน“ การดีบัก ” และเปิด“ การ ดีบัก USB ” เป็น“ เปิด

  6. แตะ“ ตกลง ” บนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเพื่ออนุญาตการดีบัก USB