วิธีแสดงหรือซ่อนเพลง iCloud ใน iTunes

ควบคุมว่า Apple iTunes จะแสดงหรือซ่อนเพลงที่ไม่ได้ดาวน์โหลดและมีให้ผ่าน iCloud โดยเปิดหรือปิดการใช้งานการตั้งค่า

แสดงเพลง iCloud จากเมนู“ ดู ” โดยเลือก“ เพลงทั้งหมด ” หรือซ่อนเพลง iCloud โดยเลือก“ เฉพาะเพลงที่ดาวน์โหลดเท่านั้น

เมื่อตั้งค่าให้แสดงการซื้อเพลงของ iCloud คอลัมน์“ คลาวด์” จะปรากฏใน iTunes เพลงที่อยู่ใน iCloud ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์จะมีไอคอน iCloud อยู่ถัดจากเพลง คอลัมน์นี้จะไม่ปรากฏเมื่อการตั้งค่าถูกตั้งค่าเป็น "ซ่อน"

หมายเหตุ: บทช่วยสอนนี้สร้างขึ้นด้วย iTunes เวอร์ชั่น 12.9