PowerPoint 2019 & 2016: วิธีการนำเข้าสไลด์จากไฟล์งานนำเสนออื่น

วิธีการนำเข้าสไลด์จากงานนำเสนออื่นใน Microsoft PowerPoint 2019, 2016 หรือ Office 365 อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำเหล่านี้

  1. เปิด PowerPoint และเปิดไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าสไลด์
  2. เลือกเมนู " บ้าน "
  3. เลือก“ สไลด์ใหม่ ”>“ ใช้สไลด์ซ้ำ…

  4. ตัวเลือก“ นำมาใช้ซ้ำ ” จะปรากฏขึ้นทางด้านขวา เลือก“ เรียกดู…

  5. นำทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าสไลด์ เลือกจากนั้นเลือก“ เปิด

  6. ค้นหาและเลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำเข้า หากคุณต้องการจัดรูปแบบภาพนิ่งที่นำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย " เก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ "

หากคุณนำเข้าสไลด์ที่ไม่ต้องการโดยไม่ได้ตั้งใจให้ใช้แป้นพิมพ์ลัด CTRL + X เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดหรือคลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือก“ ลบสไลด์