iPhone และ iPad: แก้ไขข้อความ“ ไม่อนุญาตให้ซื้อในแอพ”

หากคุณโดนข้อความบน Apple iPhone หรือ iPad ของคุณที่ระบุว่า“ การ ซื้อ - ไม่อนุญาตให้ซื้อในแอป ” เมื่อพยายามซื้อการซื้อจากภายในแอพอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งค่า จำกัด บนอุปกรณ์

  1. จากหน้าจอหลักปัดไปที่หน้าจอด้วยไอคอน " การตั้งค่า " จากนั้นเลือก
  2. ใน iOS12 และสูงกว่าเลือก " เวลาหน้าจอ "> " ความเป็นส่วนตัวและข้อ จำกัด ของ เนื้อหา "> " ความเป็นส่วนตัวของเนื้อหา " ใน iOS 11 หรือต่ำกว่าให้เลือก“ ทั่วไป ”>“ ข้อ จำกัด
  3. พิมพ์รหัสผ่านข้อ จำกัด ของคุณ หากคุณจำการตั้งค่ารหัสผ่านไม่ได้ให้ถามคนอื่นที่อาจมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์
  4. เลื่อนลงไปที่ตัวเลือก“ การ ซื้อในแอป ” หรือ“ การ ซื้อจาก iTunes & App Store ” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน“ เปิด / อนุญาต

หมายเหตุ: แอพบางตัวอาจมีการตั้งค่าการซื้อของตัวเองภายใต้“ การตั้งค่า”